CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL
PETROLIER ȘI TERMOTEHNIC

Nivelul ridicat de expertiză al personalului LABOREX permite asigurarea consultanței specializate în domeniul caracterizării și utilizării produselor petroliere și în dezvoltarea aplicațiilor termotehnice, societatea fiind certificată ISO 9001 pentru acest segment de activitate ...